Objave in fotografije na ŠAO strežniku

Prošnja: objavljalce reportaž naprošamo, da na ŠAO stran nalagate samo pomanjšane fotografije, sicer nam bo (pre)kmalu zmanjkalo zakupljenega prostora na strežniku.

Prostor, ki ga zasede velika fotka direktno iz fotoaparata (2400 pix širine ali več) je v primerjavi s pomanjšano v razmerju 1:4 ali celo več. S pomočjo PhotoShop-a ali drugega foto programa jih na lastnem računalniku pomanjšajte na max. 1200 pix., shranite in nato objavite.

Fotka, ki je vidna na vrhu, na uvodni strani vseh objav je zaželjeno, da jo pred nalaganjem obrežemo na velikost 170 pix širine ter 96 pix. višine (razmerje 16:9). Uvodna slika je poravnana ob desni rob in ima horizontalni odmik 15 pix., ukaz: "HSPACE=15".

Sistem je dokaj okoren in ne mogoča nobenega lagodnega vlečenja z miško, oziroma kasnejšega spreminjanja velikosti in položaja slike. Velikost slike lahko določaš samo po njeni (naj)daljši stranici in to samo pred upload-om.

Po širini je najširša možna širina slike ali vseh slik v eni vrsti skupaj s presledki 490 pix. s horizontalnim odmikom 10 pix od roba, ukaz: "HSPACE=10". Ukaze je potrebno pisati ročno in na pravo mesto (html sintaksa). Tudi pri besedilih vse odebelitve, barvanje, poševnost, dodeljevanje hiperlinkov, kje se ti odpro (isto okno, ali drugo okno) prav tako. Nekateri ukazi se z skokom v nov odstavek sami izključijo, drugi se ne. Če pozabimo nek ukaz izključit, lahko cel sistem ponori, neizklopljene funkcije začnejo vplivati na ostale objave ... Kar nekaj ročnega dela je potrebnega, da objava dobi uporaben izgled.

Smiselno si je narediti skico na kateri imamo preračunane dimenzije slik glede na:

     - število slik v vrsti,
     - lego posamezne slike (pokonci ali leže),
     - glede na format slike 3:2 ali 4:3 ali 16:9 (razmerje širina:višina slike).


Nekaj primerov HTML ukazov:

<b>    vključi odebeljeno pisanje
</b>  izključi odebeljeno pisanje
<i>         vključi poševno pisanje
</i>      izključi poševno pisanje
<u>            vključi podčrtano pisanje
</u>          izključi podčrtano pisanje

<BR>        skoči na začetek nove vrstice
<P>          preskoči eno vrstico
&nbsp;      naredi presledek za en znak
<hr>         izriši horizontalno črto, ločnico
<HSPACE=4>   ustvari horizontalni odmik slike levo in desno 4 pix
<VSPACE=5>   ustvari vertikalni odmik slike gor in dol 5 pix
<p align="left">         poravnaj v levo
<p align="center">    poravnaj na sredino
<p align="right">       poravnaj v desno
<font size="4">Stena</font>     izpiše s povečano pisavo

<a target="_blank" href="http://www.gore-ljudje.net"><b>Nadaljnje informacije</b></a>    Dodeli besedama "Nadaljnje infromacije" spletno povezavo "http://www.gore-ljudje.net", besedi odebeli in povezavo ob kliku nanju dopri v novem, ločenem oknu. Primer: Nadaljnje informacije

<a href="mailto:francek48@gmail.com?subject=Pireneji"><b>Franc</b></a>    Dodeli besedi "Franc" Email naslov "francek48@gmail.com", sporočilu dodeli naziv "Pireneji", besedo "Franc" odebeli in ob kliku nanjo omogoči pošiljanje pošte. Uporabnik mora imeti instaliran lastni poštni program. V nasprotnem lahko uporabi desno miškino tipko ter funkcijo "Copy Email Address" in ga kasneje s tipkama CTRL+V vstavi kamor koli.
Primer: Franc

itd.


Objavam, ki se nanašajo na interno obveščanje članov dodajte na koncu: "Interna objava - samo za ŠAO strani"


administrator strežnika
Interno obvestilo ŠAO